Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Elster GmbH regulatori i stabilizatori pritiska sa oprugom, opremljeni sigurnosnom membranom i rasteretnim ventilom zadovoljavaju najviše standarde u pogledu performansi i kvaliteta. Svi naši regulatori i stabilizatori pritiska su u skladu sa VP 200 i DIN 3381 standardima i odobreni su od strane DVGW.

Regulatori niskog pritiska

Regulatori niskog pritiska

Regulatori serije niskog pritiska su dostupni u nekoliko različitih konfiguracija i veličina konektora. Izrađuju se, kao i merila za koja su namenjeni, u linijskoj i koaksialnoj (jednogrloj) izvedbi. Donja blokada (LPCO) se naručuje opciono. Alternativno ovi regulatori mogu biti opremljeni sistemom za prekid protoka usled isticanja gasa. Regulatori su vatro-otporni i odobreni u skladu sa ...

Regulatori srednjeg pritiska

Regulatori srednjeg pritiska

Regulatori serije srednjeg pritiska su dostupni u širokom spektru različitih nominalnih pritisaka, konstrukcije uređaja kao i konektora. Pored standardno integrisanog sigurnosnog ventila (SSV), drugi sigurnosni uređaji mogu biti kao što su integrisan ograničavač protoka ili donja blokada (LPCO). Serija regulatora srednjeg pritiska obuhvata jednostepene i dvostepene regulatore sa ...

Regulatori visokog pritiska

Regulatori visokog pritiska

Su projektovani za upotrebu u industrijskom sektoru ali takođe i u oblasti javnog snabdevanja gasom. Uređaji standardno imaju ugrađene sigurnosne ventile (SSV) kao i rasteretni ventil sa limitatorom protoka (RV). imaju kompenzator ulaznog, što omogućuje odličnu karakteristiku regulacije zapornog i rad sa ulaznim pritiscima do 16 bar, što je zajedničko svim Elster-ovim regulatorima. ...

Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji

ElsterInstromet je razvio spektar uređaja za kontrolu sigurnosti da garantuje sigurnosno upravljanje gasom u cilju zaštite opreme i zaštite odod preteranih varijacija iznad i ispod projektovanih parametara pritiska. 

Američki tipovi regulatora

Američki tipovi regulatora

Elster American Meter pressure regulators are used (a) upstream of a gas meter to reduce inlet pressure to the meter and eliminate fluctuations.