Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

LIS sistem u kombinaciji sa odgovarajućim komponentama pouzdano prikuplja i prenosi podatke u svrhu procene u oblasti potrošnje gasa, struje, vode i sistema daljinskog grejanja. Oni se koriste za potrebe tarifnih kupaca, specijalne ugovore sa klijentima različite količine potrošnje energije i dobavljačima u podstanicama. Logeri podataka podržavaju proces naplate za komercijalne i industrijske potrošače. Funkcija logovanja podataka daje veoma detaljne podatke o korisničkim profilima potrošnje.

DL210

DL210

DL210 - Elektronski data logger sa Encoder interfejsom i integrisanim GSM/GPRS modemom.

Logeri podatakaElster GmbH
DL220

DL220

DL220 - Elektronski 2-kanalni data logger sa integrisanim GSM modemom.

Logeri podatakaElster GmbH
DL240

DL240

DL240 - Elektronski 4-kanalni data logger sa komunikacionim modulom.

Logeri podatakaElster GmbH