Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Turbinska merila i Kvantometri su merila protoka gasa koja prikazuju proteklu zapreminu (nekorigovanu) kroz uređaj i prikazuju je u m³. Gas dolazi određenom brzinom na ulazni deo merila i udara u lopatice turbinskog kola. Okretaji turbinskog kola se preko magnetne spojnice i višestepenog prenosa transformišu u vrednosti na 8-cifarnom brojaču. Turbinska merila TRZ-2, SM-RI-X i SM-RI-2 imaju odobrenje za korišcenje u svrhe zvaničnog merenja i naplate ( custody transfer) prirodnog gasa, kao i različitih tehničkih gasova u industrijskim postrojenjima. Kvantometri su turbine kratkog tela. Uglavnom se koriste za nekomercijalna merenja (na primer merenja u okviru samog postrojenja). Sva turbinska merila ispunjavaju međunarodne norme za opremu pod pritiskom (PED), eksplozivnu zaštitu (ATEX) kao i metrološke norme i zahteve.

Q-Quantometer

Q-Quantometer

Kućište Q-Quantometra je od nodularnog grafitnog gvožđa, livenog ili zavarenog čelika, u zavisnosti od pritiska. Q-Quantometri su dostupni u različitim prečnicima i stopama pritiska.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
Q75

Q75

Visoke preformanse Q75 serije turbina su je kvalifikovale da bude odobrena za korišćenje u svrhu komercijalnog merenja u mnogim zemljama. Serija nudi velki broj izvedbi, veličine do DN750 tj. 30”, kao i mnoštvo drugih opcija, sistema podmazivanja, visoko-frekventnog izlaza i sl.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
QA i Qae

QA i Qae

Kućište kvantometra QA i Qae (sa elektronskom glavom) je napravljeno od aluminijuma. U zavisnosti od verzije, zapremina se prikazuje na mehaničkom (QA) ili elektronskom (Qae) brojaču. Qa i Qae kvantometri kombinuju visoku prciznost merenja Q serije sa malom težinom kucišta. Kvantometri su dostupni u različitom spektru opsega protoka, nazivnih prečnika i opsega pritiska. U zavisnosti od ...

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
SM-RI-2

SM-RI-2

Nova generacija SM-RI-2, je prvo turbinsko merilo protoka gasa koje omogućava dvosmerno merenje. Iako je kapacitet protoka povećan, zbog nadmetanja sa postojećim ultrazvučnim merilima, pad pritiska je na nivou polovine pada pritiska konvencionalnih turbinskih merila.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
SM-RI-X

SM-RI-X

SM-RI-X turbine su serijski opremljene sistemom za podmazivanje u svim izvedbama, a mehanički brojač je u metalnom kucištu. Opciono, merila svih veličina mogu biti opremljena ekonomičnijim srednje-frekventnim davačem (MF puls), koji se nalazi u glavi merila.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
TRZ-2

TRZ-2

TRZ-2 je serijski opremljena sistemom za trajno podmazivanje ležajeva mernog mehanizma kao i mehanickim brojačem (S1 Index). Od klase ANSI 300 pa naviše, opremljene su pumpom za ulje kao standardnim delom opreme.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
TURBINSCOPE®

TURBINSCOPE®

Dijagnostički alat za turbinsko merilo gasa, za dijagnostiku u toku rada merila.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH