Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Regulatori serije srednjeg pritiska su dostupni u širokom spektru različitih nominalnih pritisaka, konstrukcije uređaja kao i konektora. Pored standardno integrisanog sigurnosnog ventila (SSV), drugi sigurnosni uređaji mogu biti kao što su integrisan ograničavač protoka ili donja blokada (LPCO). Serija regulatora srednjeg pritiska obuhvata jednostepene i dvostepene regulatore sa nominalnim pritiscima od PN1, PN4(5) I PN6. PN1 i 4 spadaju u vatro-otporne u skladu sa Nemackim standardom VP 200. Svi modeli su odobreni od strane DVGW u skladu sa direktivom za opremu pod pritiskom (PED). PN 1/PN4 bar u skladu sa VP 200. PN6 u skladu sa EN334/ DIN 3381.

J123HP

J123HP

J123HP - M.P. regulatori za distribuciju, komercijalnu i industrijsku upotrebu, ulazni pritisak do 4 bara. izlazni do 1035 bar.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
J123HP

J123HP

J123HP - Regulator za distribuciju, komercijalnu i industrijsku upotrebu. Ulazni pritisak do 4 bara.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
J125

J125

J125 - Servisni regulator srednjeg pritiska. Dostupni sa OPSS/UPSS sigurnosnim ventilom

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
J125B

J125B

J125B - Balansirani servisni regulator srednjeg pritiska. Ulazni pritisak do 4 bara.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
M2R

M2R

M2R - sa više vrsta priključaka.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
MAF

MAF

Koaksioni regulator srednjeg pritiska za domaćinstva, komercijalnu i industrijsku primenu.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
MR

MR

MR - Regulatori srednjeg pritiska dostupni sa priubnicom ili navojem versions for domestic, commercial or industrial use.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH