Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

ElsterInstromet je razvio spektar uređaja za kontrolu sigurnosti da garantuje sigurnosno upravljanje gasom u cilju zaštite opreme i zaštite od
od preteranih varijacija iznad i ispod projektovanih parametara pritiska.
 

J120

J120

Sigurnosni "slam shut" ventil niskog pritiska, 1" i 2". Odpušta pritisak do 150 mbar.

Sigurnosni uređajiElster GmbH
J48K

J48K

Ventil za otpuštanje pritiska,  do 150 mb. Odpušta višak pritiska do 150 mbar.

Sigurnosni uređajiElster GmbH
S100

S100

Sigurnosni "slam shut" ventil 2" 3" 4" veličine.

Sigurnosni uređajiElster GmbH
S200

S200

Sigurnosni ventil prejakog i preslabog pritiska 2" 3" 4" veličine.

Sigurnosni uređajiElster GmbH
S300

S300

Linijski sigurnosni "slam shut" ventil prejakog pritiska veličine ¾'' i 1".

Sigurnosni uređajiElster GmbH