Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Ultrazvučna merila protoka su elektronski merni uređaji bez mehaničkih pokretnih delova.Odlikuju se trenutnim odzivom na promenu parametara protoka kao i nepostojanjem gubitka pritiska. Iz tog razloga su posebno pogodni za regulacione procese, merenja u extremnim uslovima u širokom opsegu zapaljivih i nezapaljivih gasova.

CheckSonic

CheckSonic

Ultrazvučna merila CheckSonic sa jednom ili dve merne staze imaju vrlo visoku tačnost, ponovljivost rezultata merenja kao rezultat njenih linearnih performansi. Duga merna staza, dobijena tehnolgijom reflektovanja (odbijanja) omogućuju povećanu tačnost. Odsustvo pokretnih delova čini ova merila idealnim za merenja pulsirajućih protoka, uticaja čvrstih čestica i ostatka tečne faze. ...

Ultrazvučna merila Elster GmbH
Q.sonic

Q.sonic

Ultrazvučno merilo protoka gasa tip Q.Sonic multi-path, idealno za kalibraciona merenja prirodnog gasa. Patentiran raspored mernih staza, u kombinaciji sa naprednim ultrazvučnim senzorima i digitalnom obradom signala omogućuje visoku tačnost sa dugotrajnom stabilnošcu rezultata merenja.

Ultrazvučna merila Elster GmbH