Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Elster računari protoka, namenjeni za upotrebu u velikim mernim stanicama i izvan EX Zone 2. Pored korekcije zapremine, računari protoka nude mnoge druge funkcije i oblasti primene, kao što je merenje nekoliko mernih linija u jednom uređaju, povezivanje procesnog gasnog hromatografa za obračun energije, daljinsko upravljanje stanicama i prenos podataka.

Računari protoka

Računari protoka

Elster računari protoka, namenjeni za upotrebu u velikim mernim stanicama i izvan EX Zone 2. Pored korekcije zapremine, računari protoka nude mnoge druge funkcije i oblasti primene, kao što je merenje nekoliko mernih linija u jednom uređaju, povezivanje procesnog gasnog hromatografa za obračun energije, daljinsko upravljanje stanicama i prenos podataka.