Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Mehanička merila

Mehanička merila

Elster GmbH nudi široki spektar mernih uređaja za merenje zapremine i protoka gasa. U ponudi se nalaze zapreminska merila kao što su merila sa mehom i rotaciona, kao i merila protoka gasa kao što su turbinska i ultrazvučna merila. Svi merni uređaji ispunjavaju najviše standarde u pogledu kvaliteta, sigurnosti i ispunjenja metroloških zahteva.

Korektori zapremine

Korektori zapremine

Elsterovi korektori zapremine su kompaktni baterijski napajani uređaji, bilo da vrše korekciju po temperaturi ili po temperaturi i pritisku, za upotrebu u EX Zone2 okruženju.Pored elektronskih korektora nude se i mnoge druge dodatne funkcije i polja upotrebe, kao što su npr. merenje različitih strujnica u jednom mernom uređaju, povezivanje sa gasnim hromatografom za proračun energetske ...

Regulatori pritiska

Regulatori pritiska

Elster GmbH regulatori i stabilizatori pritiska sa oprugom, opremljeni sigurnosnom membranom i rasteretnim ventilom zadovoljavaju najviše standarde u pogledu performansi i kvaliteta. Svi naši regulatori i stabilizatori pritiska su u skladu sa VP 200 i DIN 3381 standardima i odobreni su od strane DVGW.

Prenos podataka

Prenos podataka

Značaj razmene podataka povećava se iz dana u dan. Praćenje i obrada podataka za naplatu, malih i velikih merno-regulacionih stanica je od sve veće važnosti. Osim visoke tačnosti merenih podataka danas je takođe neophodno obezbediti siguran i brz prenos izmerenih vrednosti. Elster -Instromet nudi širok spektar modema, funkcionalnih proširenja i data gateways za jednostavan prenos ...

Software

Software

Energy data management softver omogućava obradu svih podataka koji dolaze iz elektronskih uređaja instaliranih na terenu i prosleđuje ovu informaciju sistemu naplate. Softver za prikupljanje podataka WinCOMS kao i softver za obradu podataka WinVIEW nude visok stepen automatizacije funkcija u cilju optimizacije svih vrsta aplikacija.

Ultrazvučna merila

Ultrazvučna merila

Ultrazvučna merila protoka su elektronski merni uređaji bez mehaničkih pokretnih delova.Odlikuju se trenutnim odzivom na promenu parametara protoka kao i nepostojanjem gubitka pritiska. Iz tog razloga su posebno pogodni za regulacione procese, merenja u extremnim uslovima u širokom opsegu zapaljivih i nezapaljivih gasova.

Gasni analizatori

Gasni analizatori

Gasni analizatori imaju široku primenu u industriji prirodnog gasa. Elster GmbH linija proizvoda nudi nekoliko tipova ganih analizatora koji pokrivaju širok spektar primene. Pored samih analizatora nudimo i sistemska rešenja po principu ključ u ruke od mini rešenja koja se mogu montirati na zid pa sve do kompletnih laboratorija za analizu. Ovi sistemi mogu biti projektovani i proizvedeni po ...

Računari protoka

Računari protoka

Elster računari protoka, namenjeni za upotrebu u velikim mernim stanicama i izvan EX Zone 2. Pored korekcije zapremine, računari protoka nude mnoge druge funkcije i oblasti primene, kao što je merenje nekoliko mernih linija u jednom uređaju, povezivanje procesnog gasnog hromatografa za obračun energije, daljinsko upravljanje stanicama i prenos podataka.

Upravljanje stanicama

Upravljanje stanicama

Elektronski sistem kontrole stanica

Logeri podataka

Logeri podataka

LIS sistem u kombinaciji sa odgovarajućim komponentama pouzdano prikuplja i prenosi podatke u svrhu procene u oblasti potrošnje gasa, struje, vode i sistema daljinskog grejanja. Oni se koriste za potrebe tarifnih kupaca, specijalne ugovore sa klijentima različite količine potrošnje energije i dobavljačima u podstanicama. Logeri podataka podržavaju proces naplate za komercijalne i ...