Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Energy data management softver omogućava obradu svih podataka koji dolaze iz elektronskih uređaja instaliranih na terenu i prosleđuje ovu informaciju sistemu naplate. Softver za prikupljanje podataka WinCOMS kao i softver za obradu podataka WinVIEW nude visok stepen automatizacije funkcija u cilju optimizacije svih vrsta aplikacija.

Software

Software

Energy data management softver omogućava obradu svih podataka koji dolaze iz elektronskih uređaja instaliranih na terenu i prosleđuje ovu informaciju sistemu naplate. Softver za prikupljanje podataka WinCOMS kao i softver za obradu podataka WinVIEW nude visok stepen automatizacije funkcija u cilju optimizacije svih vrsta aplikacija.