Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

03. jan 2018.

Kraljevski filharmonijski orkestar je izdao do sada najneobičniju pesmu - tri minuta rekvijema na instrumentima napravljenih od starih gasnih i električnih brojila, kako bi obeležili zastarelost analognih brojeva i dolazak pametnih brojila. Budućnost su pametna merila!