Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

19. jul 2019.

Sa zadovoljstvom predstavljamo najnoviji pilot projekat u oblasti daljinskog očitavanja u kompaniji JKP „Suboticagas“. U saradnji sa distribucijom gasa u Subotici, realizovan je projekat implementacije tri vrste uređaja za telemetriju, zavisno od vrste potrošača na koje se uređaj ugrađuje. Samim tim, distribucija gasa je dobila vrhunsko rešenje za očitavanje koje je u skladu sa evropskim i svetskim standardima.

Daljinsko očitavanje, tj. telemetrija je tehnologija koja omogućava daljinsko merenje i prenos podataka sa udaljene lokacije do sedišta distribucije na svakodnevnom nivou. Samim tim, distributer gasa ima potpunu kontrolu nad potrošnjom prirodnog gasa.

Tehnologija upotrebljena se deli na tri vrste:

1. Uređaj za telemetriju AIUT OKO X303 koji može biti ugrađen na već postojeće merilo protoka gasa sa mehom. Uređaj je podešen da očitava satnu potrošnju, stanje brojčanika merila i temperaturu i da odašilje podatke putem GSM/GPRS protokola.

2. Integrisani uređaj AIUT OKO I505 na merilo protoka gasa Elster BK-G4MT sa ventilom za uključenje/isključenje protoka gasa. Novina kod merila je to što osim samog očitavanja podataka, poseduje i elektromagnetni ventil koji se iz sedišta distribucije može otvoriti ili zatvoriti.

3. Uređaj za telemetriju AIUT OKO 5503 koji se ugrađuje na već postojeće korektore zapremine i putem Modbus protokola prenosi sve značajne merne podatke (u satnoj rezoluciji) i odašilje ih direktno na upravljačku aplikaciju distribucije gasa.

JKP "Suboticagas" je najnovija distribucija koja na svojoj distributivnoj gasnoj mreži koristi uređaje za telemetrije od kompanije "Konvex - gasna i vodo tehnika" koji su zastupljeni u većini distribucija gasa u Republici Srbiji i regionu.