Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

17. maj 2016.

Na naučno-stručnom skupu o gasu i gasnoj tehnici GAS 2016 održanom u Vrnjačkoj banji od 17.05. - 20.05.2016. pored predstavnika domaćih distributera, kompanija koje se bave gasom i gasnom tehnikom, naučnih radnika, bili su prisutni i predstavnici stranih kompanija iz zemalja iz okruženja.
Predstavljeno je dosta interesantnih i pre svega upotrebljivih i korisnih naučnih radova.

Na naučno-stručnom skupu o gasu i gasnoj tehnici sa međunarodnim učešćem, održanom od 17. do 20. maja 2016 godine u Hotelu Zvezda u Vrnjačkoj banji, u okviru oblasti Transport i distribucija prirodnog gasa, 18.05.2016. predstavljen je naučni rad "Iskorišćenje otpadne toplote gasmotorkompresora na gasovodnom sistemu Srbije" autora Saše Gojšine iz JP Srbijagas i Andreja Miljevića iz Konvex - gasna i vodo tehnika d.o.o. 

19.05.2016. predstavljen je i naučni rad "Primena pametnih sistema merenja - analiza naplate" grupe autora Andreja Miljevića i Slobodana Šućura iz Konvex - gasna i vodo tehnika i Mareka Gabrysa iz AIUT Ltd.