Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Naše stručno osoblje stoji Vam na raspolaganju za podršku na polju otkrivanja curenja gasa, smanjenja gubitaka na mreži i proveri unutrašnjih gasnih instalacija.Distributeri gasa koji imaju digitalizovane mape gasovoda i koriste tzv. GIS (geografski informacioni sistem) mogu ostvariti značajne rezultate na polju smanjenja gubitaka koristeći naše uređaje sa ugrađenim GPS modulima. Pored osnovnih modela detektora za distributere prirodnog gasa, u ponudi imamo i uređaje za nadzor radnog okruženja i detekciju otrovnih, zapaljivih i opasnih gasova.

GM 3100

GM 3100

GM 3100 je multifunkcionalni instrument za detekciju curenja gasa, lociranja mesta oštećenja i merenje koncentracije gasa.

Detektori za ispitivanje gasovodaSchuetz Messtechnik
GM 5

GM 5

GM5 uređaj za detekciju curenja gasa predstavlja koncept instrumenta koji može da se koristi za precizno i pouzdano izvršavanje svih zadataka provere gasovodne mreže.

Detektori za ispitivanje gasovodaSchuetz Messtechnik
GMS 4000

GMS 4000

Višenamenski detektor curenja gasa GMS 4000 opremljen je najsavremenijim senzorima za detekciju curenja gasa i tehnologijom povezivanja sa računarima. Namenjen je za izvršavanje širokog spektra poslova detekcije, merenja koncentracije i nadzora nad mrežom gasovoda. Opciono integrisani GPS lokator omogućava precizno lociranje curenja i efikasno vođenje evidencije o ispitanim delovima mreže ...

Detektori za ispitivanje gasovodaSchuetz Messtechnik