Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Ultrazvučna merila protoka su elektronski merni uređaji bez mehaničkih pokretnih delova.Odlikuju se trenutnim odzivom na promenu parametara protoka kao i nepostojanjem gubitka pritiska. Iz tog razloga su posebno pogodni za regulacione procese, merenja u extremnim uslovima u širokom opsegu zapaljivih i nezapaljivih gasova.

Ultrazvučna merila

Ultrazvučna merila

Ultrazvučna merila protoka su elektronski merni uređaji bez mehaničkih pokretnih delova.Odlikuju se trenutnim odzivom na promenu parametara protoka kao i nepostojanjem gubitka pritiska. Iz tog razloga su posebno pogodni za regulacione procese, merenja u extremnim uslovima u širokom opsegu zapaljivih i nezapaljivih gasova.