Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Ultrazvučna merila protoka su elektronski merni uređaji bez mehaničkih pokretnih delova.Odlikuju se trenutnim odzivom na promenu parametara protoka kao i nepostojanjem gubitka pritiska. Iz tog razloga su posebno pogodni za regulacione procese, merenja u extremnim uslovima u širokom opsegu zapaljivih i nezapaljivih gasova.

Q.sonic

Q.sonic

Ultrazvučno merilo protoka gasa tip Q.Sonic multi-path, idealno za kalibraciona merenja prirodnog gasa. Patentiran raspored mernih staza, u kombinaciji sa naprednim ultrazvučnim senzorima i digitalnom obradom signala omogućuje visoku tačnost sa dugotrajnom stabilnošcu rezultata merenja.

Ultrazvučna merila Elster GmbH
Q.SONIC MAX

Q.SONIC MAX

Ultrazvučno merilo protoka gasa Q.Sonicmax je Multi-path ultrazvučno merilo protoka koji koristi najtačniju konfiguraciju zvučne (akustične) staze koja je dostupna na tržištu. Kombinovanje najboljeg iz dva sveta kako bi se održala najmanja nesigurnost sa visokom robusnošću da bi se ispunili pojedinačni radni zahtevi. To je prvo 8-stazno merilo koje kombinuje tehnologiju refleksije (odbijanja) sa ...

Ultrazvučna merila Elster GmbH
Q.Sonic-Plus

Q.Sonic-Plus

Ultrazvučno gasno merilo sa više mernih putanja namenjeno za prenos izmerenih veličina uz mogućnost nadzora. To je merilo koje radi na principu 6 ultrazvučnih putanja, razvijeno kao "poboljšani" Elster-Instromet patent sa proširenom funkcionalnošću, donoseći nove pogodnosti za krajnjeg korisnika, zajedno sa većom snagom obrade podataka koja doprinosi povećanoj tečnosti merenja.   ...

Ultrazvučna merila Elster GmbH
TwinSonic

TwinSonic

Honeywell TwinSonic.Plus ultrasonično merilo gasa koristi najbolju tehnologiju na tržištu za dostavljanje preciznog uvida u  Honeywell TwinSonic.Plus ultrazvučna merila gasa koriste vodeću tehnologiju na tržištu kako bi pružili tačnost i vredan uvid u aplikaciju prenosa gasa između operatora i država. Cene koje fluktuiraju i margine koje su vrlo male stavljaju pritisak na ...

Ultrazvučna merila Honeywell