Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Elsterovi korektori zapremine su kompaktni baterijski napajani uređaji, bilo da vrše korekciju po temperaturi ili po temperaturi i pritisku, za upotrebu u EX Zone2 okruženju.Pored elektronskih korektora nude se i mnoge druge dodatne funkcije i polja upotrebe, kao što su npr. merenje različitih strujnica u jednom mernom uređaju, povezivanje sa gasnim hromatografom za proračun energetske vrednosti, daljinsko upravljanje stanicama i prenos podataka.

Korektori zapremine

Korektori zapremine

Elster elektronski korektori zapremine su kompaktni baterijski napajani uređaji, bilo da vrše korekciju po temperaturi ili po temperaturi i pritisku, za upotrebu u EX Zone2 okruženju. Pored elektronskih korektora nude se i mnoge druge dodatne funkcije i polja upotrebe, kao što su npr. merenje različitih strujnica u jednom mernom uređaju, povezivanje sa gasnim hromatografom za proračun energetske ...