Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Elster elektronski korektori zapremine su kompaktni baterijski napajani uređaji, bilo da vrše korekciju po temperaturi ili po temperaturi i pritisku, za upotrebu u EX Zone2 okruženju. Pored elektronskih korektora nude se i mnoge druge dodatne funkcije i polja upotrebe, kao što su npr. merenje različitih strujnica u jednom mernom uređaju, povezivanje sa gasnim hromatografom za proračun energetske vrednosti, daljinsko upravljanje stanicama i prenos podataka.

EK205

EK205

EK205 je uređaj za konverziju zapremine gasa sa baterijskim napajanjem za gasna merila u standardnim uslovima upotrebe, koji jednostavno može da se ugradi na merila za gas proizvođača Elster/Honeywell ili drugih proizvođača. Funkcija skladištenja podataka, serijski interfejs i različiti komunikacioni protokoli omogućavaju integraciju u sisteme za daljinsko očitavanje, kontrolu i prikupljanje ...

Korektori zapremineElster GmbH
EK220

EK220

Pored korekcije zapremine i čuvanja podataka, EK220 se može koristiti i za fleksibilno snimanje podataka različitih mernih vrednosti, u sprezi bilo sa modemom ili RTU, za praćenje rada stanica. Korektor opciono može biti opremljen externim senzorom pritiska, koji omogućuje praćenje ulaznog i izlaznog pritiska, ili praćenje graničnih vrednosti.

Korektori zapremineElster GmbH
EK280

EK280

EK280 je univerzalni uređaj za konverziju zapremine gasa sa opciono integrisanim GSM/GPRS modemom prilagodljivim interfejsom za konverziju zapremine gasa, naplatu i praćenje rada stanice. Uređaj poseduje dodatne digitalne ulaze i dozvoljava priključenje dopunskog senzora pritiska i/ili temperature. Signali statusa i merenja (npr. kontakt na vratima, sigirnosni ventil regulatora, ulazni pritisak ...

Korektori zapremineElster GmbH