Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

LIS sistem u kombinaciji sa odgovarajućim komponentama pouzdano prikuplja i prenosi podatke u svrhu procene u oblasti potrošnje gasa, struje, vode i sistema daljinskog grejanja. Oni se koriste za potrebe tarifnih kupaca, specijalne ugovore sa klijentima različite količine potrošnje energije i dobavljačima u podstanicama. Logeri podataka podržavaju proces naplate za komercijalne i industrijske potrošače. Funkcija logovanja podataka daje veoma detaljne podatke o korisničkim profilima potrošnje.

DL230

DL230

Višenamenski loger podataka DL230 se koristi za određivanje vršnih opterećenja i opterećenja profila za merače gasa sa niskofrekventnim impulsnim davačima za komercijalne i industrijske potrošače. Dva od četiri ulazna kanala mogu alternativno biti povezana i sa indikatorima kodera. Ulazi koji ne snimaju informacije o potrošnji ili izvorna očitavanja brojača mogu se isprogramirati kao ...

Logeri podatakaElster GmbH