Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

OKO 5575

OKO 5575

OKO 5575 je kompaktni loger podataka sa baterijskim napajanjem koji služi za bežično praćenje aktivnog pritiska. Može da radi sa I2C senzorima pritiska i kao "master logger" može da prikupi podatke sa do 6 ALEVEL 0375 uređaja. Prikupljene vrednosti sa senzora prosleđuju se na server putem GSM/GPRS mreže. Nakon prekoračenja praga alarma informacije se odmah šalju na server.  ...

Pressure MonitoringAIUT Sp.z.o.o.