Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Regulatori visokog pritiska su projektovani za upotrebu u industrijskom sektoru ali takođe i u oblasti javnog snabdevanja gasom. Uređaji standardno imaju ugrađene sigurnosne ventile (SSV) kao i rasteretni ventil sa limitatorom protoka (RV). Karakteriše ih izuzetno kompaktna konstrukcija.

Ovi regulatori su odobreni od strane DVGW prema Pressure Equipment Directive 97/23/EC (PED) u vezi sa EN 334 / EN 14382.

 

1800CPB2

1800CPB2

Američka serija regulatora pritiska1800CPB2 je dizajnirana za aplikativnu primenu za prirodni gas i odlika mu je laka i kompaktna instalacija na gasno postrojenje.

Regulatori visokog pritiskaElster GmbH
MR PN 10

MR PN 10

Regulator pritiska gasa MR PN10 sa prirubničkim spojevima namenjen je za komercijalnu i industrijsku upotrebu. Uređaj ima integrisan sigurnosni blokadni ventil (SSV) i to visokopritisni ili alternativno i visokopritisni i niskopritisni blokadni ventil. Uređaj takođe ima integrisan rasteretni ventil limitiranog kapaciteta. Regulator je član MR familije regulatora koja je poznata po ...

Regulatori visokog pritiskaElster GmbH
MRHP20

MRHP20

Regulator pritiska gasa MR HP20 je pogodan za primenu u industriji ili u komercijalne svrhe.Njegov modularni dizajn omogućava uklanjanje regulacionog mehanizma bez demontaže regulatora sa linije. Zbog te karakteristike redovno servisiranje i održavanje se mogu izvršiti u radioničkim uslovima. 

Regulatori visokog pritiskaElster GmbH
Osovinski ventil protoka

Osovinski ventil protoka

Aksijalni regulator protoka se koristi za regulaciju, rasterećenje previsokog pritiska i kontrolu protoka, a može vršiti i funkciju prekida/uspostavljanja protoka gasa.Jedinstveni dizajn regulatora ga čini izuzetno kompaktnim i lakim. 

Regulatori visokog pritiskaElster GmbH