Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Rotaciona merila zapremine gasa iz RABO, RVG i IRM serije, koriste se za merenje gasovitih medija i rade po principu merenja zapremine proteklog gasa. Oni registruju zapreminu gasa u radnim uslovima. U svrhu korekcije zapremine proteklog gasa i svođenje na standardne uslove koriste se elektronski korektori (korekcija po pritisku i temperaturi).

IRM 3 DUO

IRM 3 DUO

Nova tržišta, a time i novi zahtevi inicirali su razvoj IRM 3 DUO serije. Revolucionarna konstrukcija ovih rotacionih merila ogleda se u posebnom kvadratnom obliku mernih osmica ili rotacionih klipova, što je rezultiralo nastajanjem robusnog merila sa visokim odnosom cena-kvalitet i minimalnim troškovima održavanja. Kombinacija kompaktne konstrukcije i duplih mernih klipova omogućavaju protoke ...

Merila sa rotacionim klipovimaElster GmbH
RABO

RABO

RABO objedinjuje u praksi proverene karakteristike prethodnih generacija Elster GmbH rotacinih merila i predstavlja jedinstven proizvod sa nizom inovativnih karakteristika, proizvod orijentisan ka budućnosti. Uređaj je pogodan za merenje protoka gasova prve, druge i treće generacije prema EN 437:2009 i merenje čitavog spektra tehničkih gasova.

Merila sa rotacionim klipovimaElster GmbH
RVG i RVG ST

RVG i RVG ST

Kompaktne verzije merila G10 do G25 u aluminijumskom kućištu savršeno upotpunjuju paletu Elster-Instromet rotacionih merila, merila sa mehom i turbinskih merila 

Merila sa rotacionim klipovimaElster GmbH