Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Elster GmbH nudi široki spektar mernih uređaja za merenje zapremine i protoka gasa. U ponudi se nalaze zapreminska merila kao što su merila sa mehom i rotaciona, kao i merila protoka gasa kao što su turbinska i ultrazvučna merila. Svi merni uređaji ispunjavaju najviše standarde u pogledu kvaliteta, sigurnosti i ispunjenja metroloških zahteva.

Merila sa mehom

Merila sa mehom

Merila sa mehom su zapreminska merila, čiji su prolazni kanali konstruisani tako da garantuju optimalne uslove protoka kao i nizak pad pritiska. Sva merila ovog tipa imaju odobrenje za komercijalno merenje (u svrhu naplate) prirodnog gasa kao i različitih tehničkih gasova po PTB i EN 1359 kao i Nemačkom DVGW standardu. Opseg radne temperature gasa je izmedu -25 ºC do +40 ºC (opciono ...

Merila sa rotacionim klipovima

Merila sa rotacionim klipovima

Rotaciona merila zapremine gasa iz RABO, RVG i IRM serije, koriste se za merenje gasovitih medija i rade po principu merenja zapremine proteklog gasa. Oni registruju zapreminu gasa u radnim uslovima. U svrhu korekcije zapremine proteklog gasa i svođenje na standardne uslove koriste se elektronski korektori (korekcija po pritisku i temperaturi).

Turbinska merila i kvantometri

Turbinska merila i kvantometri

Turbinska merila i kvantometri su merila protoka gasa koja prikazuju proteklu zapreminu (nekorigovanu) kroz uređaj i prikazuju je u m³. Gas dolazi određenom brzinom na ulazni deo merila i udara u lopatice turbinskog kola. Okretaji turbinskog kola se preko magnetne spojnice i višestepenog prenosa transformišu u vrednosti na 8-cifarnom brojaču. Turbinska merila TRZ-2, SM-RI-X imaju ...

Pametno merenje

Pametno merenje

Absolute ENCODER index za mehanička merila gasa ( S1, S1D, M-2, AE2 ) se sastoji od mehaničkog indeksa u kojem je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim ...