Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Absolute ENCODER index za mehanička merila gasa ( S1, S1D, M-2, AE2 ) se sastoji od mehaničkog indeksa u kojem je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim prenosom impulsa. Modularni dizajn Absolute ENCODER-a AE2 smanjuje napore i troškove prilikom montaže, puštanja u rad i pružanja podataka od komunikacionih modula Smart Metering tehnologije.

Absolute ENCODER AE2

Absolute ENCODER AE2

Absolute ENCODER index za merila sa mehom se sastoji od mehaničkog indeksa u kojem se 7 individualnih cifarnih valjaka optoelektronski skeniraju i očitavaju. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim prenosom impulsa. Modularni ...

Pametno merenjeElster GmbH
Absolute ENCODER MI-2

Absolute ENCODER MI-2

Absolute ENCODER index MI-2 za turbinska merila gasa SM-RI-X i SM-RI-2 se sastoji od mehaničkog indeksa u kojoj je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim ...

Pametno merenjeElster GmbH
Absolute ENCODER S1

Absolute ENCODER S1

Absolute ENCODER index S1 za turbinska merila gasa TRZ2 se sastoji od mehaničkog indeksa u kojoj je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim prenosom impulsa. ...

Pametno merenjeElster GmbH
Absolute ENCODER S1D

Absolute ENCODER S1D

Absolute ENCODER index S1D za rotaciona merila gasa RVG, IRM-1 and IRM-3 DUO se sastoji od mehaničkog indeksa u kojoj je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim ...

Pametno merenjeElster GmbH
CHEKKER

CHEKKER

CHEKKER je patentirano merilo koje generiše dvocifreni kontrolni broj u indeksu. Broj je generisan mehanički i sistem ne zahteva nikakvo održavanje. Ovaj kontrolni broj se kodira. Kada je merač očitan, kontrolni broj je takođe registrovan i, uz pomoć softvera modula, broj omogućava korisniku da proveri da li je očitavanje brojila ispravo ili pogrešno. Da bi se to postiglo, kontrolni broj se ...

Pametno merenjeElster GmbH