Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

ALEVEL 01F5

ALEVEL 01F5

ALEVEL 01F5 je IoT pametni senzor za nadzor nivoa rezervoara koji se postavlja („click-in“) u standardni R3D mehanički brojčanik koji se obično koristi na merilima nivoa tečnosti sa plovkom. Sa ugrađenim „hall“ senzorom modul otkriva položaj magnetnog brojčanika. Jednom dnevno ALEVEL 01F5 šalje nivo TNG preko Sigfox ili Lora mreže male snage. U slučaju punjenja ...

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.
ALEVEL 0214

ALEVEL 0214

Inteligentni i inovativni senzor za sve tipove TNG instrumenata za merenje nivoa (direktno ili preko adaptera). Jedinica meri TNG nivo (detekcijom magnetnog polja) svakih 6 minuta i prenosi nivo preko radia do OKO5513. • Robusna i hermetička jedinica koja može biti instalirana u eksplozivnoj zoni • Interna baterija sa vekom trajanja od 5 godina • Slanje nivoa TNG na distanci od10 ...

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.
ALEVEL 0303

ALEVEL 0303

Slave jedinica koja dostavlja nivo goriva preko radio signala od dodatnih rezervoara na istoj lokaciji (do 5) do OKO55 jedinice koja predstavlja master uređaj.

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.
AMPLI 68

AMPLI 68

• 433 MHz radio prijemnik• RS-485 serijska komunikacija i napajanje od Arange 4031• Robustan dizajn - IP 67

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.
ARANGE 1003

ARANGE 1003

• LCD displej trenutnog TNG nivoa (do 6 rezervoara) • NFC komunikacija za trenutno i prethodno stanje nivoa sa mobilne aplikacije (nadzor nad dostavom) • Fleksibilna opcija instalacije za dobru vidljivost za osoblje stanice i vozače cisterni • Serijski port i napajanje od OKO 5513 • Robustan dizajn - IP 67 • Zone 0 - ATEX odobrenje   ...

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.
OKO 5513

OKO 5513

Jedinica za telemetriju prima radio merenja od senzora ALEVEL 0214 i ponovo šalje podatke preko GSM mreže na server. • Jedan OKO prima i ponovo prenosi TNG nivo od 1 do 6 rezervoara na jednoj lokaciji • Učestalost prenosa podataka sa satnim nivoima - jednom ili nekoliko puta u toku dana • Brza obaveštenja (SMS i ili e-mail) o dopuni, kritična obaveštenja i o prepunjavanju TNG ...

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.