Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Regulatori serije srednjeg pritiska su dostupni u širokom spektru različitih nominalnih pritisaka, konstrukcije uređaja kao i konektora. Pored standardno integrisanog sigurnosnog ventila (SSV), regulatori mogu biti opremljeni i drugim sigurnosnim uređajima, kao što su integrisan ograničavač protoka ili donja blokada (LPCO). Serija regulatora srednjeg pritiska obuhvata jednostepene i dvostepene regulatore sa nominalnim pritiscima od PN1, PN4(5) i PN6. PN1 i PN4 spadaju u vatro-otporne u skladu sa Nemačkim standardom VP 200. Svi modeli su odobreni od strane DVGW u skladu sa direktivom za opremu pod pritiskom (PED). PN1/PN4 bar u skladu sa VP 200, PN6 u skladu sa EN334/DIN 3381.

1800B2

1800B2

1800B2 regulatori su dizajnirani za primenu u regulaciji prirodnog gasa. Ova serija je idealna za laku komercijalnu i industrijsku upotrebu.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
3000

3000

Industrijski regulatori za distribuciju, komercijalnu i industrijsku primenu.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
J123HP

J123HP

J123HP je regulator sa oprugama namenjen za distributivni i industrijski upotrebu koji može biti upravljan od strane pomoćnih sistema. Pogodan je za upotrebu kao aktivan ili "monitor" regulator. Uređaj ima veći opseg izlaznog pritiska od standardnog regulatora. Namenjen je za upotrebu u instalacijama koje su u skladu sa zahtevima BGC/PS/E26 (DIR6 pre toga) i IGE/TD/10.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
J125

J125

J125 - Servisni regulator srednjeg pritiska. Dostupni sa OPSO/UPSO sigurnosnim ventilom. Serija regulatora J125 namenjena je za primenu gde je potrebna precizna kontrola pritiska. Raspon ulaznog pritiska 70 mb - 8,6 bara. Dimenzije ¾ ", 1" i 1½ "su dostupne sa navojnim spojem, 2" veličina je dostupna sa zavrtnjima ili prirubnicama. Pruža izvanrednu konzistenciju rada ...

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
J125B

J125B

J125B - Balansirani servisni regulator srednjeg pritiska. Ulazni pritisak do 4 bara.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
M2R

M2R

M2R se može koristiti za unutrašnju i spoljašnju instalaciju. Modularni koncept regulatora omogućava širok spektar povezivanja, npr. ugaoni priključak u skladu sa evropskim standardima, prirubnički priključak, priključak sa navojem, dovod prirubnice sa navojnim izlaznim priključkom, koaksijalni 25 mm prema DIN 33822 itd. Tehničke karakteristike regulatora uključuju: sigurnosnu membranu, ugrađen ...

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
MAF

MAF

Koaksijalni regulator srednjeg pritiska za domaćinstva, komercijalnu i industrijsku primenu.

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH
MR

MR

Serija MR regulatora srednjeg pritiska dostupna je u verzijama s prirubnicama i navojima. Primenjuje se za ugradnju u kućnim setovima, za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Uređaji su opremljeni sigurnosnim zapornim ventilom sa niskopritisnim ili visokopritisnim blokadnim ventilom i sigurnosnom membranom (i rasteretnim ventilom za uređaje za pritiske od 5 i 6 bara). Niskopritisni blokadni ...

Regulatori srednjeg pritiskaElster GmbH