Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Turbinska merila i kvantometri su merila protoka gasa koja prikazuju proteklu zapreminu (nekorigovanu) kroz uređaj i prikazuju je u m³. Gas dolazi određenom brzinom na ulazni deo merila i udara u lopatice turbinskog kola. Okretaji turbinskog kola se preko magnetne spojnice i višestepenog prenosa transformišu u vrednosti na 8-cifarnom brojaču. Turbinska merila TRZ-2, SM-RI-X imaju odobrenje za korišcenje u svrhe zvaničnog merenja i naplate (custody transfer) prirodnog gasa, kao i različitih tehničkih gasova u industrijskim postrojenjima. Kvantometri su turbine kratkog tela. Uglavnom se koriste za nekomercijalna merenja (na primer merenja u okviru samog postrojenja). Sva turbinska merila ispunjavaju međunarodne norme za opremu pod pritiskom (PED), eksplozivnu zaštitu (ATEX) kao i metrološke norme i zahteve.

Q-Kvantometar

Q-Kvantometar

Kućište Q-Kvantometra je od nodularnog grafitnog gvožđa, livenog ili zavarenog čelika, u zavisnosti od pritiska. Q-Kvantometri su dostupni u različitim prečnicima i stopama pritiska. Moguće je korišćenje Q-Kvantometra isključivo za nefiskalno merenje.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
Q75

Q75

Visoke preformanse Q75 serije turbina su je kvalifikovale da bude odobrena za korišćenje u svrhu komercijalnog merenja u mnogim zemljama. Serija nudi velki broj izvedbi, veličine do DN600 tj. 30”, kao i mnoštvo drugih opcija, sistema podmazivanja, visoko-frekventnog izlaza i sl.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
QA i QaE

QA i QaE

Kućište kvantometra QA i QaE (sa elektronskom glavom) je napravljeno od aluminijuma. U zavisnosti od verzije, zapremina se prikazuje na mehaničkom (QA) ili elektronskom (QaE) brojaču. Qa i QaE kvantometri kombinuju visoku preciznost merenja Q serije sa malom težinom kucišta. Kvantometri su dostupni u različitom spektru opsega protoka, nazivnih prečnika i opsega pritiska. U zavisnosti od verzije ...

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
SM-RI-X

SM-RI-X

SM-RI-X turbinsko merilo protoka gasa je robusno merilo za upotrebu u zahtevnim uslovima. Tokom decenija upotrebe pokazalo se kao visoko precizno i pouzdano merilo za merenje protoka različitih gasova. SM-RI-X je jedinstveno merilo, zbog svojih dobrih metroloških karakteristika i dugotrajne stabilnosti u eksploataciji.. SM-RI-X turbine su serijski opremljene sistemom za podmazivanje u svim ...

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
TRZ-2

TRZ-2

TRZ2 turbinsko merilo protoka gasa je robusno merilo za upotrebu u distribucijama gasa, industrijskim postrojenjima i kod komercijalnih potrošača.Tokom decenija upotrebe pokazalo se kao visoko precizno i pouzdano merilo za merenje protoka različitih gasova. TRZ2 je jedinstveno merilo, zbog svojih dobrih metroloških karakteristika i dugotrajne stabilnosti u eksploataciji.. TRZ-2 je serijski ...

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH
TURBINSCOPE®

TURBINSCOPE®

Dijagnostički alat za turbinsko merilo gasa, za dijagnostiku u toku rada merila.

Turbinska merila i kvantometriElster GmbH