Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

Ova serija se sastoji od malih pilotskih regulatora pritiska gasa i regulatora pritiska sa direktnim dejstvom i reduktora pritiska za kontrolu izlaznog pritiska, kontrolu ulaznog pritiska i kontrolu diferencijalnog pritiska.

 HON 201

HON 201

Honeywell HON 201 je regulator pritiska gasa sa direktnim dejstvom koji zadovoljava DIN EN 334 standarde. Idealno je rešenje za industrijske i procesne aplikacije i za regulacione stanice sa niskim opterećenjem.

Regulatori niskog pritiska i reduktori pritiskaHoneywell
 HON 210 (R 10 d)

HON 210 (R 10 d)

HON 210 (R 10 d) je gasni regulator pritiska sa direktnim dejstvom koji poseduje fini meražsti filter HON 905 u skladu sa DIN EN 334. Idealan je za upotrebu u industrijskim postrojenjima, laboratorijama i gasnim regulacionim stanicama sa niskim kapacitetom.

Regulatori niskog pritiska i reduktori pritiskaHoneywell
 HON 213

HON 213

HON 213 (D 36 Hb) je gasni regulator pritiska sa direktnim dejstvom koji poseduje SEP-kompatibilan dizajn u skladu sa PED direktivom. Navedeni gasni regulator pritiska je idealan za industrijske i procesne primene koje uključuju veliki diferencijal pritiska.

Regulatori niskog pritiska i reduktori pritiskaHoneywell
HON 200

HON 200

HON 200 je gasni regulator pritiska upravljani pilotom u skladu sa DIN EN 334 sa CE registracijom u skladu sa PED.

Regulatori niskog pritiska i reduktori pritiskaHoneywell
HON 214

HON 214

HON 214 (D 144a) gasni regulator pritiska direktnog dejstva za industrijske i procesne primene uključujući velike razlike pritsika. U skladu sa DIN EN 334 standardom.

Regulatori niskog pritiska i reduktori pritiskaHoneywell
HON 219

HON 219

HON 219 (D 119a) je gasni regulator pritiska direktnog dejstva u skladu sa DIN EN 334 standardom i pogodan je za industrijsku i procesnu primenu.

Regulatori niskog pritiska i reduktori pritiskaHoneywell
HON 226 Regulator sa oprugama

HON 226 Regulator sa oprugama

Honeywell nudi u svom portfoliu HON 226 gasni regulator pritiska sa integrisanim oprugama. Uređaj je idealan za upotrebu u stanicama distributera gasa kao i u komercijalnim i industrijskim primenama.

Regulatori niskog pritiska i reduktori pritiskaHoneywell