Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

 BK G10 do BK G25

BK G10 do BK G25

Komercijalna merila sa mehom, BK G10 do BK G25. Ova kompaktna merila su dostupna u jednocevnoj (koaksijalna) i dvocevnoj verziji, nalaze se u kućištu od čeličnog lima. Merni uređaj radi na principu pneumatske kontrole, što obezbeduje nizak nivo buke, dugotrajnu stabilnost kao i visoku tačnost merenja. Merila su opremljena mehanickim korektorom zapremine gasa po temperaturi.

Merila sa mehomElster GmbH
1800B2 Series

1800B2 Series

1800B2 Series regulatori su dizajnirani za potrebe prirodnog gasa. Ova serija je idealna za laku komercijalnu i industrijsku upotrebu.

Američki tipovi regulatoraElster GmbH
1800CPB2

1800CPB2

Serija regulatora pritiska su dizajnirani za prirodni gas

Američki tipovi regulatoraElster GmbH
3000

3000

Industrijski regulatori za distribuciju, komercijalnu i industrijsku primenu.

Američki tipovi regulatoraElster GmbH
60DJ, 80DJ & 150DJ

60DJ, 80DJ & 150DJ

60DJ, 80DJ & 150DJ - Regulator za aparate i pilot regulator gasa 1/4'', 3/8'' & 1/2''. Ulazni pritisak do 350 mbar.

Regulatori niskog pritiskaElster GmbH
Absolute ENCODER AE2

Absolute ENCODER AE2

Absolute ENCODER index za merila sa mehom se sastoji od mehaničkog indeksa u kojem se 7 individualnih cifarnih valjaka optoelektronski skeniraju i očitavaju. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim prenosom impulsa. ...

Pametno merenjeElster GmbH
Absolute ENCODER MI-2

Absolute ENCODER MI-2

Absolute ENCODER index MI-2 za turbinska merila gasa SM-RI-X i SM-RI-2 se sastoji od mehaničkog indeksa u kojoj je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim ...

Pametno merenjeElster GmbH
Absolute ENCODER S1

Absolute ENCODER S1

Absolute ENCODER index S1 za turbinska merila gasa TRZ2 se sastoji od mehaničkog indeksa u kojoj je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa konvencionalnim prenosom ...

Pametno merenjeElster GmbH
Absolute ENCODER S1D

Absolute ENCODER S1D

Absolute ENCODER index S1D za rotaciona merila gasa RVG, IRM-1 and IRM-3 DUO se sastoji od mehaničkog indeksa u kojoj je svaki pojedinačni cifarni valjak optoelektronski skeniran i očitan. Podaci se potom neprekidno prenose u obliku reči putem digitalnog interfejsa na nizvodni uređaj ( npr korektor zapremine) čime se garantuje bezbednost stalnog prenosa podataka, u poređenju sa ...

Pametno merenjeElster GmbH
ALEVEL 0214

ALEVEL 0214

Inteligentni i inovativni senzor za sve tipove TNG instrumenata za merenje nivoa (direktno ili preko adaptera). Jedinica meri TNG nivo (detekcijom magnetnog polja) svakih 6 minuta i prenosi nivo preko radia do OKO5513. • Robusna i hermetička jedinica koja može biti instalirana u eksplozivnoj zoni • Interna baterija sa vekom trajanja od 5 godina • Slanje nivoa TNG na distanci ...

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.
ALEVEL 0303

ALEVEL 0303

Slave jedinica koja dostavlja nivo goriva preko radio signala od dodatnih rezervoara na istoj lokaciji (do 5) do OKO55 jedinice koja predstavlja master uređaj.

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.
AMPLI 68

AMPLI 68

• 433 MHz radio prijemnik• RS-485 serijska komunikacija i napajanje od Arange 4031• Robustan dizajn - IP 67

Tank MonitorningAIUT Sp.z.o.o.