Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

APULSE X373

APULSE X373

APULSE X373 je univerzalni bežični loger podataka sa ugrađenim detektorom impulsa koji može biti montiran na novo ili postojeće merilo sa mehom. Uređaj registruje potrošnju i detektuje magnet ili pokušaj neovlašćenog otvaranja. Dizajniran za walk-by merenje, kao i fiksno (grupisano) merenje koji nudi isplativo rešenje za individualna domaćinstva, gusto naseljena područja ili blokove ...

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO 5373

OKO 5373

Bežicni Gateway i radio koncentrator je univerzalni bežični loger podataka sa ugrađenim detektorom impulsa koji može biti montiran bilo unutra ili spolja na zidu. Uređaj registruje potrošnju. Dizajniran za fiksno (grupisano) merenje koji nudi isplativo rešenje za individualna domaćinstva, gusto naseljena područja ili blokove zgrada.

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO C5

OKO C5

Inteligentno automatsko prebacivanje je ekonomična varijanta koja omogućava distributorima LP Gasada nadgledaju nivo rezerve cilindara. Rešenje poboljšava postupak zamene na potrošačkim mestima,cilindrima i zalihama.

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO i505

OKO i505

OKO I505 loger podataka instaliran na Elster BK G4 gasno merilo sa unutrašnjim ventilom, daje savršen pametni uređaj za merenje gasa za komercijalnu i kućne potrošače. Uređaj registruje očitavanje i šalje podatke o potrošnji preko GPRS/SMS do servera. OKO I505 kontroliše interni ventil i omogućava daljinsko zatvaranje (na zahtev operatora sistema) ili automatski kada nestane kredita. ...

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO X303

OKO X303

OKO X303 loger podataka može biti jednostavno ugrađen na postojeća merila sa mehom. Na dnevnojbazi, loger prenosi profil potrošnje putem GPRS / SMS na server. Fleksibilna konfiguracija dozvoljavaprilagođavanje prikupljenih struktura podataka i šablona komunikacije za specifične potrebe korišćenjagasa.

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO X373

OKO X373

Je univerzalni loger podataka, koji lako može biti instaliran na bilo koje merilo sa mehom. On kombinuje grupisane radio mreže sa GPRS/SMS kako bi omogućio automatski prenos podataka do servera. Perfektno je rešenje za visoke stambene zgrade.

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.