Jezik

srb

eng

+381 (0)11 21 97 392

office@konvexgv.rs

APULSE X3x5

APULSE X3x5

APULSE X3x5 je univerzalni bežični uređaj za beleženje podataka sa ugrađenim detektorom impulsa koji se može montirati na nova ili postojeća merila sa mehom. Uređaj registruje profil potrošnje, kao i detekciju spoljašnjeg magneta i neovlašćene radnje. Jednom dnevno APULSE X3x5 šalje podatke putem Sigfox ili LoRa mreže male snage. Uređaj za beleženje podataka je projektovan za merenje gasa u ...

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO 5373

OKO 5373

Bežicni Gateway i radio koncentrator je univerzalni bežični loger podataka sa ugrađenim detektorom impulsa koji može biti montiran bilo unutra ili spolja na zidu. Uređaj registruje potrošnju. Dizajniran za fiksno (grupisano) merenje koji nudi isplativo rešenje za individualna domaćinstva, gusto naseljena područja ili blokove zgrada.

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO 5503

OKO 5503

OKO 5503 je kompaktan baterijski uređaj za beleženje podataka koji se može lako montirati na postojeće elektronske korektore zapremine proizvedene od strane Elster-a (npr. EK205, EK220, EK280), Itron, Elgas, Flovwas, Dresser, Elcor. Svakog sata OKO komunicira s EVC-om koristeći native MODBUS protokol i čita/upisuje potrebna merenja/podatke. Zatim, jednom dnevno, OKO vrši GPRS prenos dnevne ...

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO C5

OKO C5

Inteligentno automatsko prebacivanje je ekonomična varijanta koja omogućava distributorima LP Gasada nadgledaju nivo rezerve cilindara. Rešenje poboljšava postupak zamene na potrošačkim mestima,cilindrima i zalihama.

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO i505

OKO i505

OKO I505 loger podataka instaliran na Elster BK G4 gasno merilo sa unutrašnjim ventilom, daje savršen pametni uređaj za merenje gasa za komercijalnu i kućne potrošače. Uređaj registruje očitavanje i šalje podatke o potrošnji preko GPRS/SMS do servera. OKO I505 kontroliše interni ventil i omogućava daljinsko zatvaranje (na zahtev operatora sistema) ili automatski kada nestane kredita. ...

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO X305

OKO X305

OKO X305 je baterijski bežični uređaj za prikupljanje podataka, ATEX sertifikovan, koji se lako može montirati na postojeća merila sa mehom. Primljeni podaci iz poslednjih nekoliko meseci čuvaju se i prenose preko GPRS/SMS/LTE-a na server za telemetriju periodično (npr. svakodnevno u određeno vreme). Prilagodljiva konfiguracija dozvoljava promenu zabeleženih struktura podataka i obrasca ...

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.
OKO X373

OKO X373

Je univerzalni loger podataka, koji lako može biti instaliran na bilo koje merilo sa mehom. On kombinuje grupisane radio mreže sa GPRS/SMS kako bi omogućio automatski prenos podataka do servera. Perfektno je rešenje za visoke stambene zgrade.

Smart Gas MeteringAIUT Sp.z.o.o.